زوری میگدال

زوری میگدال

زوی میگدال یک سازمانتبهکاری متشکل از گروهی از یهودیان مستقر در آرژانتین بوده است که به اشاعه روسپی‌گری در سطح جهانی و همچنین قاچاق دختران و زنان از…

سوفاژ

سوفاژ

در متون باستانی اقوام بنی اسرائیل لشکریان موسی به رهبری جوشوا در حمله به شهر ژریکو.از وسیله بنام شوفار استفاده کردند.آنها با گردش به دور…