گلازنگی

گلازنگی

گلازنگي پته چاه (گلازنگي كه در چاه زندگي ميكند) و موجودي بسيار خطرناكه قدیما مادربزرگا وپدربزرگا داستان گلازنگی رو برای بچهاشون تعریف میکردند و میگفتن…

هرچ

هرچ

هرچ درباورهای مردم خراسان شمالی کیست؟ قبل از گفتن توضیحات در این باره لازمه ذکر کنم اگر شمایی که در خراسان شمالی نشسته ایید و…