دختری کنار جاده

دختری کنار جاده

یک زوج آمریکایی روایت می کنند هنگامی که در شب سردی از شب های زمستان تنها در جاده مینه‌سوتا یا مونتانا رانندگی می کردند در…