سحابی چیست؟

سحابی چیست؟

شاید شما تصویرهایی از سحابی ها در کتاب ها دیده باشید. تصویرهایی حلزونی شکل, گرداب گون و ابر مانند. ولی انتظار نداشته باشید که در…