اعدام فیل

اعدام فیل

مِری (حدود ۱۸۹۴–۱۳ سپتامبر ۱۹۱۶) که با نام مِریِ وحشی هم شناخته شده،یک فیل آسیایی پنج تنی بود که در سیرک نمایش اجرا می‌کرد و…