آموزش تله پاتی

آموزش تله پاتی

کلمه «تله پاتی» نخستین بار توسط فردریک مایرز یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان به کار گرفته شده‌است. این کلمه از دو لفظ…

هیپنوتیزم مصور

هیپنوتیزم مصور

کاملاً شبیه یاد گرفتن رانندگی است که حفظ کردن مطالب و دستورات کتاب و بدون استاد نمی‌توان رانندگی را یاد گرفت، معذالک در اینجا من…

برون فکنی

برون فکنی

وقتی شما میخوابید،خواب میبینید همین خواب یه جور برون فکنیه البته خیلی مبهم.برون فکنی یعنی این که روحتون  رو از بدنتون بیارید بیرون(البته قسمتی از…