یتی + ویدیو

یتی + ویدیو

یکی از معروف ترین عموزاده های پاگنده، یتی، موجود غول پیکر سفید رنگی است که بنابر اعتقاد تبتی ها در ارتفاعات هیمالیا زندگی می کند.پاگنده…

پا گنده + ویدیو

پا گنده + ویدیو

پاگُنده یا ساسکوآچ یکی از موجودات خیالی در شمال آمریکا است. پاگنده شکلی گوریل‌وار دارد و در جنگل‌های دورافتاده شمال آمریکا، منطقه دریاچه‌های بزرگ و…