صندوق عهد

صندوق عهد

بر اساس نوشته‌های انجیل عبری، صندوق عهد تعدادی از کتیبه‌های باستانی را در خود جای داده بود که ۱۰ فرمان الهی بر روی آن درج…