چهره ناشناسی

چهره ناشناسی

ادراک پریشی چهره‌ای، چهره‌کوری یا چهره‌ناشناسی به انگلیسی:prosopagnosia نوعی اختلال عصب شناختی که مشخصه آن ناتوانی در بازشناسی چهره‌ها است. در موارد شدید آن ممکن…