اعدام فیل

اعدام فیل

مِری (حدود ۱۸۹۴–۱۳ سپتامبر ۱۹۱۶) که با نام مِریِ وحشی هم شناخته شده،یک فیل آسیایی پنج تنی بود که در سیرک نمایش اجرا می‌کرد و…

باتری اشکانی

باتری اشکانی

باتری اشکانی جز وسایل باستانی میباشد که در عراق کنونی کشف شد و به دوران سلسله اشکانی و ساسانی بر میگردد . سال ۱۹۳۶ کشف…