کتاب تسخیرشدگان

کتاب تسخیرشدگان

نام کتاب: تسخیرشدگان (جن زدگان) نام نویسنده: فیودور داستایفسکی نام مترجم: علی اصغر خبره زاده کتاب «تسخیرشدگان» اثر نویسنده مشهور روسی، فیودور داستایفسکی (۱۸۸۱ –…