پرونده (تمام شد)

پرونده (تمام شد)

پرونده «تمام شاد» مرموزترین پرونده حل نشده پلیس استرالیا است. این نوشته توسط مردی ناشناخته که جنازه او در سال ۱۹۴۸ میلادی در ساحل سومرتون…