اد گین

اد گین

اقدامات بد اد گین باعث الهام بخشی به شخصیت هایی مثل نورمن بیتس( فیلم روانی) ، صورت چرمی ( فیلم کشتار اره برقی تگزاس )…